Juridisk erklæring

Johnson & Johnson Consumer Nordic – a division of Janssen-Cilag AS, eier eller kontrollerer alt innholdet på dette nettstedet, og materialet er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover. Du kan kun laste ned innhold for personlig bruk, ikke til forretningsmessige formål. Det er ikke tillatt å endre eller gjengi innholdet. Du kan ikke kopiere eller bruke innholdet til andre formål.

Eierne av dette nettstedet gjør sitt ytterste for å inkludere gjeldende og korrekte opplysninger, men angir verken redegjørelser, garantier eller forsikringer vedrørende gjeldende opplysningers riktighet, aktualitet eller fullstendighet. Eierne av dette nettstedet er ikke erstatningspliktige for materiell- eller personskader som følger av tilgang til eller manglende evne til å oppnå tilgang til dette nettstedet, eller som en konsekvens av din tillit til eventuelle opplysninger som er tilgjengelige på dette nettstedet.

Nettstedet er beregnet på brukere i Norge.

Dette nettstedet kan omfatte eventuelle koblinger og henvisninger til andre nettsteder, men eierne av dette nettstedet er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene og heller ikke erstatningspliktige for materiell- eller personskader som oppstår som en følge av dette innholdet. Eventuelle koblinger til andre nettsteder er oppført kun for å hjelpe brukerne av dette nettstedet.

De varemerkene, servicemerkene, varenavnene, varedesignene og produktene som er angitt på dette nettstedet, er beskyttet både i Norge og internasjonalt. De ovennevnte kan ikke brukes uten foregående skriftlig samtykke fra eierne av dette nettstedet, bortsett fra til identifikasjon av selskapets produkter og servicetilbud.

Alle personopplysninger som fremkommer fra elektroniske meldinger til dette nettstedet er underlagt nettstedets personvernpolicy. Eierne av dette nettstedet har fulle rettigheter til å bruke og kopiere alle øvrige opplysninger i meldingene, herunder eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker og ekspertise som måtte fremkomme, til alle slags formål. Disse formålene kan omfatte avsløring til tredjepart og/eller utvikling, fremstilling og/eller markedsføring av varer og tjenester.

Avsenderen av eventuelle meldinger direkte til dette nettstedet, eller for øvrig generelt til eierne av dette nettstedet, er ansvarlig for innholdet og opplysningene som er angitt i meldingen, herunder disses riktighet og overensstemmelse med virkelige forhold.

Janssen Cilag AS 

Postboks 144

1325 Lysaker

Selskapets organisasjonsnummer – 975 332 802